_
Contacte / Comercial

Contacta amb nosaltres

Ràdio Pomar
Avda. Sabadell, s/n
08915 Badalona (Barcelona)

Correus Electrònics:
General: info@radiopomar.com
Direcció: radiopomar@radiopomar.com
Premsa: premsa@radiopomar.com
Col.laboracions: colaboraciones@radiopomar.com

Informació comercial


direccionradiopomar@gmail.com

La ràdio és un mitjà directe i Ràdio Pomar és una emissora seguida cada dia per més de 60.000 persones, només a la ciutat de Badalona. Ràdio Pomar no emet només per a Badalona;  és escoltada també en tota la zona metropolitana del Barcelonès (incloent-hi la ciutat de Barcelona), del Maresme, el Llobregat i part del Vallés (amb nuclis urbans tan importants com Sabadell, Sant Cugat...).

A partir d'una programació variada i de qualitat Ràdio Pomar ha cobert una demanda d'informació local, propera, amb una visió de l'actualitat rigorosa però amb la independència del veritable periodisme. L'últim estudi d'audiència realitzat dóna uns resultats espectaculars que posen de manifest l'aposta de l'adreça de l'emissora per un equilibri entre la informació i l'entreteniment.

Són molts els comerços, botigues i empreses que porten temps col·laborant amb Ràdio Pomar, no només per donar-se a conèixer, sinó també per una raó d'imatge corporativa. El seu negoci ha de tenir presència en la ràdio per poder estar present a la ciutat. L'increment d'usuaris i consumidors comença a notar-se a partir del primer trimestre, però el seu negoci estarà present en les ones del 101.2 FM des del principi, i això és una difusió que sempre porta conseqüències positives.

Ràdio Pomar emet la seva programació les 24h a través d’internet i les app de les plataformes android i apple.